07 de febrer 2007

Glosses al Patufet

El 1904, el mateix any de l'aparició del Llibre dels poetes i les Deu rondalles de Jesús infant, un jove Carner va publicar també a En Patufet, sota el pseudònim Pepet C., nou glosses de cançons infantils populars aplegades aquí, amb una aclaridora presentació de l'assumpte.

¡Mecatxo!el senyor Joseph Carner qu'en sab de fer versos; que vos ne sembla d'aquestas poesías qu'ha publicat tituladas Glosas, ¡he! que son molt remacas; donchs heu de saber que las hi tretas d'un llibre que aquestos días ha publicat lo senyor Carner anomenat "Llibre dels poetas" que cregueu val ben bé la pena de comprarlo perque es molt bonich y está d'alló mes ben escrit...