15 de maig 2013

Dia revolt

Al seu blog La serp blanca (subtitulat "notes de lectura i altres històries", i vinculat a un excel·lent web homònim sobre literatura universal), Enric Iborra fa una lectura i un seguit de consideracions (ell i alguns dels comentaris de l'entrada) a partir del poema "El dia revolt", al qual també dedicà la seva atenció fa uns mesos el crític Jordi Galves des d'Un dia en les carreres.

¿Qui ha vist com avui dansar la tempesta
i aquests diamants en flors tremoloses d’esglai,
i aquesta claror, com una desfeta ginesta,
que alegra i endola l’espai?